Det har en samfunnsverdi at vi i stor grad eier bolig, istedenfor at de fleste er avhengig av en utleier og ikke får spart i boligen. Imidlertid står …