Etter planen skal eiendomsselskapet Dpend overta eiendom på nedre Nøste, blant dem den verneverdige og forfalne sveitservillaen Søndre Høvik.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *