Fra bolig til næring. I september i år ble det klart at Grand Eiendom, et selskap til Seilstadfamilien i Gausdal Landhandleri hadde solgt tomta i …

Leave a Reply