Trippel Eiendom har i lang tid planlagt et nytt næringsbygg i Prestfoss sentrum, med Kiwi-butikk i første etasje og leiligheter i etasjen over.

Leave a Reply