For eiendom der bebyggelse etter planen helt eller delvis skal tjene annet enn boligformål, og for eiendom hvor planen tillater boligblokker på 4 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *