Å få satt opp en bolig som ikke ligger på byggefelt er ikke alltid så lett i … Da denne eiendommen ble lagt ut for salg i fjor var paret blant …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *