Folk som eier boliger i Oslo verdt over 6 millioner kroner, må betale mer … En bolig med åtte millioner i beregnet verdi, vil få eiendomsskatten …

Leave a Reply