Folk som eier boliger i Oslo verdt over 6 millioner kroner, … En bolig med åtte millioner i beregnet verdi, vil få eiendomsskatten økt fra 4.800 …

Leave a Reply