Det er 350 boliger til salgs i Finnmark. Eiendomsmeklerne mener imidlertid at boligmarkedet går godt for tiden, og at det er uanfektet av …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *