Martikkel betyr register. I Norge er Matrikkelen navnet på Norges offisielle register over fast eiendom. Matrikkelen er det norske …

Leave a Reply

Generated by Feedzy