I år betaler en vanlig familie med en bolig på 120 kvadratmeter 5656 kroner i årlig avgift. I økonomiplanen lagt frem av Oslo-byrådet, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *