Økte boligpriser demper kjøpekraften. I 2022 er bare 16,5 prosent av boligene som legges ut i mossedistriktet tilgjengelig for …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *