Norsk Eiendom har utvikla ein miljøavtale som kan brukast ved leige av eigedom. Med slike avtalar kan du som leigetakar bidra til å redusere …

Leave a Reply