… i det nasjonale registeret over fast eiendom, matrikkelen. … som nå mister støtten var i databasen registrert på ordinære boliger.

Leave a Reply