Det viser seg at stedet brukes som bolig av migrantarbeidere. … Eksemplene på at migrantarbeidere stues inn i brannfarlige boliger er mange også …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *