På tomtene skal det bygges behandlingslokaler med tilhørende boliger til bruk av Tyrilistiftelsen. Dersom Steinar Moe Eiendom AS ikke får positiv …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *