139/22 Endringer i planlagte nye institusjonsplasser og boliger med heldøgns helse- og omsorgstjenester. 140/22 Lokalisering av legevakt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *