Eiendommen ble solgt fra Folkeuniversitetet. … Sea Eco Eiendom AS har tre aksjonærer, der Rasmussen eier 40 prosent.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *