Hun sier at når eiendommen var solgt før formannskapsmøte, … ordføreren mer myndighet til å by på en eiendom enn hvilken som helst politiker, …

Leave a Reply

Generated by Feedzy