Eier av boligen har rett til å uttale seg før det blir fattet vedtak om pålegg om retting og ilegging av tvangsmulkt og får frist ut denne uken.

Leave a Reply

Generated by Feedzy