Eiendom Norge mener renten har blitt hevet for mye. – Følger Norges Bank rentebanen vil husholdningenes renteutgifter ha om lag doblet seg gjennom …

Leave a Reply