Selskapet Green Horizon skal sammen med Wiig Gartneri bygge et stort datasenter.