Ivar Opedal, eigar av Hjøllovegen 14 gjennom Opedal Eigedom AS, har bestemt seg for å selje bygget.

Leave a Reply

Generated by Feedzy