Selskapet skal drive med kjøp, utvikling og forvalting av eiendommer … De samme tre står også bak det nyoppretta selskapet SFJ Eiendom JR54 AS.

Leave a Reply

Generated by Feedzy