Et bryggerhus i Busterudgata 26 er blitt brukt til boliger, uten at dette er i tråd med gjeldende tillatelse for eiendommen.

Leave a Reply

Generated by Feedzy