Havblå Eiendom AS, Hå. Overdragende foretak er Ree Invest AS, Time. Endring av foretaksnavn. Skogly & Høyen Holding AS, Time. Tidligere navn var ECS …

Leave a Reply