Styrets leder er Thomas Aunvik, styremedlemmer er Vidar Haus, Sven Hatteland, Bjørn Folkvord Esaiassen og Kenneth Thunheim. JBA Eiendom AS, Klepp.

Leave a Reply