Egen bolig gir trygghet og forutsigbarhet i livet. Hovedsvaret er at det bygges flere boliger, og kommunene må i sin arealplanlegging være raskere på …

Leave a Reply

Generated by Feedzy