Aksjeselskapet Naomi Invest AS er etablert med adresse i Løkkaveien 22 på Flateby. Formålet til selskapet er investeringer i eiendommer, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *