De 17 er listet med totalt 47 eiendommer, som i snitt er flere per person enn de andre med norsk bakgrunn i lekkasjen. Flere av personene E24 kartla …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *