Siri Skjølsvoll og John Helge Gravvold søker om å få fradelt tomt på egen eiendom for oppførelse av hus. Dette fordi yngre krefter skal overta …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *