Siri Skjølsvoll og John Helge Gravvold søker om å få fradelt tomt på egen eiendom for oppførelse av hus. Dette fordi yngre krefter skal overta …

Leave a Reply

Generated by Feedzy