Planområde Lindeberg senter består i dag av bebyggelse omkring torget. Bebyggelsen omfatter boliger, forretninger og tilgang til T-banestasjonen.