I tillegg det enkle: I et kaldt land gir gode boliger livskvalitet. … samt skattlegge utleie egen bolig og ha mulige sterke satshevinger.

Leave a Reply

Generated by Feedzy