Deler av eiendommen ligger også innenfor 100-metersbeltet. … og her kjøpte AHA eiendom og boligutvikling AS i 2018 for 2.250.000 kroner.

Leave a Reply