Det er lokale takstmenn som Henrik Hals, Ketil Asbjørnsen og Grydeland Eiendom som skal ut i terrenget og besiktige eiendommene.

Leave a Reply