Lienveien 11 AS solgte eiendommen for 5.250.000 kroner. … i Vestland fylke i første halvår 2022, ifølge tall fra Eiendom Norge.

Leave a Reply