Men Kosmo frykter at det blir lite plass til annet enn boliger. – Det er et veldig begrenset areal, som ligger i støysonen mellom jernbanen og veien.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *