Her er eiendomsoverdragelsene for Kongsberg og Numedal fra 3. til 10. juni 2023.