St. Marie gate 48 · St. Marie gate 48 · Kalaveien 19 A (Gnr 1051, bnr 41, seksjon 5) er overdratt fra Art Utvikling As til Art Invest As (28.10.2022).

Leave a Reply