For dei som likar å følga med på bustadmarknaden er Odda Bolig & Eiendom AS eit kjend namn. Måkestad eig 100 prosent av selskapet, …

Leave a Reply