Dersom en bruker landsgjennomsnittet på 2,1 personer pr bolig så betyr det at boligprosjektet alene vil omtrent firedoble innbyggertallet i området.

Leave a Reply