I 2008 valgte dagens eiere å sette opp et stort tømmerhus på eiendommen med adresse Skakkland 3 i Eidsvoll. – De synes tomten var perfekt for et …

Leave a Reply