Omsetning av eiendommer i Eidsvoll kommune. Tomterhagan 62 (Gnr 152, bnr 266) er solgt for kr 5.740.000 fra Monica Edseth og Odd Arne Grav til …

Leave a Reply