Solon Eiendom eier Støttumveien 7 som også skal transformeres til boliger litt frem i tid. Også Wessel Eiendom skal i gang med mer i Sentrumsveien, …

Leave a Reply

Generated by Feedzy