Hun takket også eierne av senteret, Scala Eiendom for å satse så mye på utbygging og modernisering. – Det er blitt et helt annet senter enn det …

Leave a Reply