Etter norsk lov kan faste eiendommer ikke konfiskeres og dersom noen blir fratatt sin eiendom, har de krav på «full erstatning».

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *