Fredensborg Bolig forbereder lansering av Leie til eie på flere kommende prosjekter i Oslo-regionen. Viktig for førstegangskjøperen.

Leave a Reply