Et søk på Finn.no viser også at en rekke andre hytteutbyggere tilbyr liknende ordninger. INGEN KRISE: Det mener leder for Finn …

Leave a Reply