Oppussingsplanene skyter nå fart, fordi sentrumsplanen regulerte tomta til bolig/næring uten at eier ble varslet.