Å få fjernet boplikten på en bolig på Tjøme, er veldig vanskelig å få til. Men på denne boligen er kommunen innstilt på å starte en prosess for å …

Leave a Reply